Företag

Företag ifrån alla branscher är välkomna till oss! Här värderar vi alla kunder lika högt, såväl stora som små. Kontakten med våra kunder sker vanligtvis genom ett inledande möte där vi tillsammans tittar på de försäkringar Ni har, vilka risker ni utsätts för samt hur vi bemöter dessa. Arbetar ni med varor som behöver förvaras eller transporteras? Ja, då behöver ni en genomarbetad varuförsäkring.

Fastighetsägare

 I rollen som fastighetsägare är tiden ofta knapp. Att kunna lämna över ansvaret för att fastigheterna är rätt värderade och rätt försäkrade är något som många finner både tryggt och ekonomiskt. Vi kan även här utgöra ett stort stöd för Er i alla diskussioner med försäkringsbolagen runt utformning av försäkringsskydd men också detaljer kring utformning av inbrotts- och brandsskydd.

Klicka för att läsa mer om de olika delarna i processen nedan!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Bostadsrättsföreningar

När det gäller arbetet med bostadsrättsföreningar ter sig samarbetet i många fall likt ett företag, så till vida att vi även här arbetar på uppdrag/fullmakt ifrån föreningen. När det gäller själva uppdraget är skillnaden ofta att det krävs två personer som tecknar fullmakten.

Folksam och LF ökade mest på skadeförsäkringsmarknaden

Länsförsäkringsgruppen och Folksam var de som ökade sina marknadsandelar mest på skadeförsäkringsmarknaden under perioden 1 juli 2012 – 30 juni 2013, jämfört med samma period året innan. Både länsförsäkringsgruppen och Folksam ökar sina marknadsandelar med 0,5 procentenheter. Länsförsäkringar har nu en marknadsandel på 29,7 procent och Folksam en marknadsandel på 15,7 procent. Det framgår av Svensk Försäkrings kvartalsstatistik som presenterades i dag.

SKI: s kundnöjdhetsundersökning avgjord 2012

 

I SKI:s kundnöjdhetsundersökning mäts och analyseras ett stort antal aspekter kring kundrelationen till försäkringsbolagen. Studien görs med hjälp av en statistisk modell som möjliggör analys av orsakerna till kundernas bedömning, liksom till hur lojala kunderna är sina leverantörer. Som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet och prisvärdhet.

LF Stockholm höjer premierna

 

Länsförsäkringar Stockholm försämrade totalkostnadsprocenten till 103 procent under 2011, från 99 procent året innan. Skadekostnadsprocenten steg till 78 procent (73 procent). Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat minskade till 23,2 miljoner kr (89,0 miljoner kr). Premieintäkterna för egen räkning ökade till 1 532 miljoner kr under fjolåret (1 484 miljoner kr). Det framgår av Länsförsäkringar Stockholms årsredovisning.

Folksam ökade mest

Citerat ifrån Risk & Försäkring Online:

 

Folksam ökade mest på skadeförsäkringsmarknaden

IF rapporterar om svåra försäkringsförhållanden under 2011

 

Moderna ökar mest

Moderna ökade sina marknadsandelar mest på skadeförsäkringsmarknaden under perioden den 1 oktober 2010–30 september 2011, jämfört med samma period året innan. Bolaget ökar sin marknadsandel med 0,5 procentenheter och landar därmed på en marknadsandel på 3,8 procent. Det framgår av Svensk Försäkrings statistik för det tredje kvartalet 2011 som publicerades 2011-11-18.